SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Sesje Miasta / XXX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

Sesje Miasta - 8 lipca 2020

XXX Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie – 25.06.2020 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Proponowane zmiany do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
 6. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy – ul. Mickiewicza i ul. Olsztyńska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda dla terenu położonego przy ul. Piastowskiej i ul. Grunwaldzkiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 2020 – 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ostróda na lata 2020 – 2023.
 13. Sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 15. Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.

Komentarz

*Ślubowanie Radnego Ryszarda Iwańca, który wszedł na miejsce zmarłego Radnego Stanisława Bielińskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Radny Dariusz Sągol (ex-PiS) jako najważniejszą kwestię podniósł to, czy Ryszard Iwaniec zostanie członkiem klubu PiS, z którego sam zainteresowany został dawno temu usunięty. Urażone ambicje zostały na moment zaspokojone gdy klub się rozpadł ze względu na brak wymaganej liczby członków. Teraz jest szansa, że klub wróci pozostawiając po raz kolejny Radnego za drzwiami… Biedny Radny 🙁
post na fb

*Dyskusja o zmianach w budżecie.

Radny Kowalski (KO) w temacie remontu toalety miejskiej i dopłaty do wcześniej oszacowanej kwoty – “Zawsze mówię, ze najgorzej jest remontować”. Zapytał, czy nie lepiej było zburzyć tą toaletę i postawić nową zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi skoro i tak ogromne pieniądze na to idą.
A propos tego remontowania to jakieś 20 min wcześniej podbijał temat remontu nart wodnych i pomostów, że to trzeba zrobić i dlaczego to jeszcze się nir dzieje…
To jak w końcu lubi Pan remontować, czy nie? 😉

PS. Siedzę sobie na tej sesji i obserwuję. Nowy naczelnik wydziału inwestycji chyba nie wiedział na co się pisze. Goręcej niż na zewnątrz
post na fb

Załączniki

Wszelkie pliki związane z XXX Sesją znajdują się pod tym linkiem.

UDOSTĘPNIJ WPIS:

POZOSTAŁE

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej