KOMISJE RADY POWIATU
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Powiatu

Komisje z okręgu:

Miasta Gminy Powiatu

Komisje rady powiatu w Ostródzie, w kadencji 2018-2023:

KOMISJA REWIZYJNA: więcej

1. Jolanta Dakowska - Przewodnicząca więcej

2. Agnieszka Michalak więcej

3. Artur Munje więcej

4. Dariusz Struk więcej

5. Stanisław Szeluga więcej

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA: więcej

1. Stanisław Szeluga - Przewodniczący więcej

2. Marek Husar więcej

3. Jan Kacprzyk więcej

4. Stanisław Orzechowski więcej

5. Piotr Strzylak więcej

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI: więcej

1. Alicja Tomasz - Przewodnicząca więcej

2. Waldemar Gazda więcej

3. Beata Mazur więcej

4. Agnieszka Michalak więcej

5. Andrzej Wiczkowski więcej

KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI: więcej

1. Jan Marchlewicz - Przewodniczący więcej

2. Ewa Szczurowska więcej

3. Jan Kacprzyk więcej

4. Grażyna Ostas więcej

5. Zbigniew Zabłocki więcej

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU: więcej

1. Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca więcej

2. Waldemar Błaszkiewicz więcej

3. Jolanta Dakowska więcej

4. Krzysztof Żynda więcej

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: więcej

1. Artur Munje - Przewodniczący więcej

2. Jan Marchlewicz więcej

3. Bogdan Purzycki więcej

4. Zbigniew Zabłocki więcej

5. Krzysztof Żynda więcej

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej