KOMISJE RADY GMINY
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Gminy

Komisje z okręgu:

Miasta Gminy Powiatu

Komisje rady gminy w Ostródzie, w kadencji 2018-2023:

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPRAW OBYWATELSKICH: więcej

1. Łukasz Wolf - Przewodniczący więcej

2. Dominik Serafin - Wiceprzewodniczący więcej

3. Anna Lewandowska więcej

4. Łukasz Nowicki więcej

5. Janusz Sadowski więcej

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA: więcej

1. Andrzej Bartnicki - Przewodniczący więcej

2. Dawid Sadowski - Wiceprzewodniczący więcej

3. Leszek Muraszko więcej

4. Dominik Serafin więcej

5. Józef Wiśniewski więcej

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH: więcej

1. Tomasz Klimecki - Przewodniczący więcej

2. Marek Szostek - Wiceprzewodniczący więcej

3. Andrzej Bartnicki więcej

4. Wioletta Czossek więcej

5. Jarosław Pawszyk więcej

6. Barbara Stabińska więcej

KOMISJA REWIZYJNA: więcej

1. Józef Wiśniewski - Przewodniczący więcej

2. Leszek Muraszko - Wiceprzewodniczący więcej

3. Witold Bojar więcej

4. Jarosław Pawszyk więcej

5. Łukasz Wolf więcej

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: więcej

1. Łukasz Nowicki - Przewodniczący więcej

2. Wioletta Czossek - Wiceprzewodnicząca więcej

3. Marek Szostek więcej

4. Dawid Sadowski więcej

5. Tomasz Klimecki więcej

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej