SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja skarg, wniosków i petycji

Komisja skarg, wniosków i petycji

Komisje Miasta - 7 lipca 2020

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

Skład:


1. Bojarowski Mariusz - Przewodniczący więcej

2. Karłowicz Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego więcej

3. Duda Piotr więcej

4. Domeradzki Jarosław więcej

5. Najmowicz Czesław więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda – kontynuacja posiedzenia z dn. 11.02.2020 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda.
2. Podsumowanie działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność działalność Burmistrza Miasta Ostróda.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność działalność Burmistrza Miasta Ostróda.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie skargi Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego “ORKAN”.
skarga
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
2. Sprawy różne.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej