SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja rozwoju i gospodarki komunalnej

Komisja rozwoju i gospodarki komunalnej

Komisje Miasta - 7 lipca 2020

KOMISJA ROZWOJU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Skład:


1. Graczyk Waldemar - Przewodniczący więcej

2. Borzuchowski Jarosław więcej

3. Godlewski Mirosław więcej

4. Rutkiewicz Anna więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.30 w sali 211.

Porządek obrad:

1. Zajęcie stanowiska w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniem.
2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca miejsca po byłym spichlerzu.
3. Informacja nt. targowiska miejskiego w Ostródzie.
4. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Hala sportowa MOS przy ul. Piłsudskiego – jakość wykonanego remontu.
2. Jakie działania podjął Burmistrz Miasta Ostródy w sprawie lokalizacji nowego cmentarza w Ostródzie.
3. Budowa żłobka w Ostródzie – na jakim etapie jest budowa i kiedy zaplanowano oddanie do użytku.
4. Sprawy różne

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 27.02.2020 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Inwestycje realizowane przez Gminę Miejską Ostróda oraz przez spółki należące do gmin m. Ostróda
a) 10:00 – Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego – oddanie do użytku.
b) 11:00 – Inwestycja basenu „Aqua” w Ostródzie – usterki, naprawy, stan faktyczny.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 30.12.2019 r.
2. Sprawy różne

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29.11.2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie i analiza projektu budżetu.

Porządek obrad:

1. Transport publiczny:
a) ustalenia kosztu wozokilometra
b) negocjacje przeprowadzone z Gminą Ostróda
2. Informacja dotycząca uruchomienia basenu w Ostródzie
3. Sprawy różne

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29.10.2019 r.

Porządek obrad:

1. Wnioski do budżetu miasta Ostróda na 2020 rok.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 23.09.2019 r.

Porządek obrad:

1. 10:00 – Omówienie działalności MPEC.
2. 11:30 – Analiza umów zawartych przez Gminę Miejską Ostróda z innymi gminami, powiatami, województwami i osobami prawnymi na realizację zadań własnych lub powierzonych.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 05.07.2019 r.
2. Analiza ulg i umorzeń podatkowych.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 24.06.2019 r. oraz omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2018 r.

Porządek obrad:

1. Wniosek Radnego Wojciecha Leguckiego z dnia 23 maja 2019 roku. – Biogazownia jako ewentualna przyszła inwestycja w Ostródzie.
2. Koszty funkcjonowania Komunikacji Publicznej w Ostródzie.
3. Omówienie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
4. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Spotkanie z mieszkańcami ul. 3 maja w sprawie pisma z dnia 25.04.2019 r. dotyczącego budowy budynku wielorodzinnego.
2. Omówienie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 maja 2019 roku.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o raporty służb, min: Policji, Straży Pożarnej, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Miejskiej.
2. Omówienie współpracy służb porządkowych w mieście Ostróda.
3. Sprawdzenie skuteczności funkcjonowania monitoringu miejsc publicznych.
4. Przeprowadzenie analizy możliwości przebudowy ostródzkiego amfiteatru – dobudowa sali widowiskowo – kinowej.
5. Omówienie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26 kwiecień 2019 roku.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29.03.2019 rok.

Porządek obrad:

  1. 9:00 Analiza oferty turystycznej miasta Ostródy na 2019 r. i określenie priorytetów na lata 2019-2023. Promocja miasta Ostródy i ocena jej efektywności. Ustalenie, co jest produktem turystycznym miasta Ostródy i jak wykorzystujemy zasoby turystyczne, którym dysponuje miasto Ostróda.
  2. 10:00 Analiza zasobów miasta pod kontem inwestycji generujących nowe miejsca pracy, ponoszących jakość usług publicznych, w tym: zagospodarowanie budynku SP 4 ul. Kościuszki, lokalizacja nowego cmentarza, zagospodarowanie Polskiej Górki (park, cmentarz).
  3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26.02.2019 r.
2. Przyjęcie wniosków Komisji z dnia 5.02.2019 r.

Porządek obrad:

  1. Inwestycje realizowane przez MPEC. Modernizacja kotłowni, podłączenie osiedla Grunwaldzkiego do sieci energetycznej.
  2. Ustalenie priorytetów inwestycyjnych na 2019 r. i plan na 2019-2023.
  3. Inwestycje realizowane przez Gminę Miejską Ostróda – ścieżki rowerowe.
  4. Informacja o stanie zabezpieczenia mieszkań osobom poszkodowanym w pożarze budynku komunalnego przy ul. Garnizonowej należącego do MABK Sp. z o. o.
  5. Wyjaśnienie formy udzielenia pożyczki byłemu prezesowi MABK ze środków Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 16 stycznia 2019 r.
2. Wykorzystanie programów pomocniczych i gospodarczych finansowanych przez budżet państwa i UE.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 28.12.2018r.

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Omówienie i analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2019 rok.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej