SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna

Komisje Miasta - 5 lipca 2020

KOMISJA REWIZYJNA:

Skład:


1. Krzyżaniak Krzysztof - Przewodniczący więcej

2. Punpur Marcin - Zastępca Przewodniczącego więcej

3. Legucki Wojciech więcej

4. Monist Anna więcej

5. Sągol Darius więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Godz. 8:30 – Wykorzystanie środków finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- okres za 2019 r. i I kwartał 2020 r.
2. Godz. 9.30 – Sprawa zwolnienia Dyrektora Centrum Kultury Juliana Pawłowskiego.
3. Godz. 10.30 – Sprawa Nabrzeża Jeziora Drwęckiego przy Centrum Aktywności Rodzinnej.
4. Godz.12.00 – Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Ocena realizacji uchwał za III i IV kwartał 2019 r. – obecność Sekretarza Miasta.
2. Sprawa zamknięcia drogi przy ul. Piastowskiej – obecność Naczelnika Wydziału Inwestycji.
3. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Kontrola wybranych przetargów przeprowadzanych na podstawie ustawy: “Prawo zamówień publicznych”.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Analiza wydatków budżetowych na kluby i organizacje sportowe.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Porządek obrad:

1. Analiza działalności spółki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej ,ze szczególnym uwzględnieniem procesu wdrażania nowej inwestycji dotyczącej taboru oraz rozkładu jazdy. – kontunuacja posiedzenia komisji.

Porządek obrad:

1. Analiza działalności spółki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej ,ze szczególnym uwzględnieniem procesu wdrażania nowej inwestycji dotyczącej taboru oraz rozkładu jazdy.

Porządek obrad:

1. Analiza zasadności umorzenia podatku od osób fizycznych i prawnych na lata 2016 – 2018.
2. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Formalna ocena nabycia “Autodromu”.

Porządek obrad:

1. Opracowanie i zajęcie stanowiska na temat wykonania budżetu za 2018 rok. – kontynuacja posiedzenia.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Opracowanie i zajęcie stanowiska na temat wykonania budżetu za 2018 rok.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Analiza zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz instytucjach i podległych spółkach miejskich – kontynuacja posiedzenia.
2. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Analiza zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz instytucjach i podległych spółkach miejskich.
2. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Analiza funkcjonowania schroniska dla zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem procesu adopcji. – kontunuacja tematu komisji z dnia 22 stycznia 2019 roku.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Analiza funkcjonowania schroniska dla zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem procesu adopcji.

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej