SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja oświaty, kultury i sportu

Komisja oświaty, kultury i sportu

Komisje Miasta - 7 lipca 2020

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:

Skład:


1. Karłowicz Agnieszka - Przewodnicząca więcej

2. Duda Piotr więcej

3. Godlewski Adrian więcej

4. Kowalski Ryszard więcej

5. Monist Anna więcej

6. Rutkiewicz Anna więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

 1. Wyjaśnienie sytuacji w Centrum Kultury w związku ze zmianami kadrowymi w trakcie sezonu kulturalnego i turystycznego.
 2. Wyjaśnienia dyrektor Centrum Kultury Pani Ewy Wiśniewskiej w związku z informacjami dotyczącymi Autorskiego Programu Działania i Rozwoju Centrum Kultury w Ostródzie złożonego w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie.
 3. Brak informacji turystycznej miasta w trakcie sezonu turystycznego.
 4. Przedstawiciel Miasta Ostróda w zarządzie Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 9.30.

Porządek obrad:

1. Projekt nowego statutu Muzeum w Ostródzie.
2. Działalność Muzeum w Ostródzie.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Funkcjonowanie i stan obiektów sportowych.
2. Funkcjonowanie instytucji kultury w czasie pandemii.
3. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Dostosowanie samorządowych placówek oświatowych w Ostródzie do zdalnej edukacji w okresie pandemii. Stan obecny, możliwości, potrzeby.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. 14:00 – 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostródzie – plany. 2. Prowadzenie informacji turystycznej.
2. 15.00 – 1. Omówienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 27.02.2020 r. na godz. 9.30.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 27.01.2020 r. na godz. 8.30.
2. Omówienie sytuacji w Muzeum w Ostródzie.

Porządek obrad:

1. Godz. 9.00 – 1.Omówienie raportu o stanie ostródzkiej oświaty za rok szkolny 2018/2019 (kontynuacja posiedzenia).
2. Godz. 10.30 – 2. Zagospodarowanie terenu cmentarza „Polska Górka” oraz terenu przy ul. Garnizonowej.
3. Godz. 12.15 – 3.Omówienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 30 grudnia 2019 r. na godz. 9.30.
4. Godz. 13.30 – 4.Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019. 5.Przyjęcie kierunków pracy komisji i opracowanie planu pracy na rok 2020.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29 listopada 2019 r.

Porządek obrad:

 1. 14:00: – Omówienie raportu o stanie ostródzkiej oświaty za rok szkolny 2018/2019. – Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.
 2. 15:00: – Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi działalność statutową w zakresie pracy komisji: potrzeby i oczekiwania; informacja na temat środków i ich podziały w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019; informacja o realizacji Programu współpracy z NGO w roku 2018.

Porządek obrad:

1. Omówienie i analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2020 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Godz.11.00: Zagospodarowanie budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 14.
2. Godz. 11.45: Omówienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29.10.2019 r.

Porządek obrad:

 1. Potrzeby inwestycyjne w placówkach oświaty, kultury i sportu.
  a) Przygotowanie materiałów do planowania budżetu na rok 2020 – ustalenie priorytetowych działań.
 2. Wypracowanie wniosków komisji do planowanego budżetu na rok 2020.

Porządek obrad:

1. Analiza wydatków w niepublicznych placówkach oświatowych pod kątem wydatkowania funduszy na cele edukacyjne zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Działalność Klubów Malucha.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 5.07.2019r.

Porządek obrad:

 1. 11.15: Działalność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji: – zadania statutowe, plan pracy, kierunki rozwoju, zagrożenia – analiza oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki; analiza atrakcyjności prowadzonych zajęć – kontrola dostępności obiektów sportowych – stan przygotowania obiektów sportowo – turystycznych do sezonu wakacyjnego (wyciąg nart wodnych, marina, plaże miejskie) – ocena stanu technicznego miejskich placów zabaw i bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych – pomysły na pozyskanie środków pozabudżetowych na cele sportowe i rekreacyjne Optymalizacja i racjonalizacja kosztów związanych z działalnością OCSiR: oświetlenie stadionu miejskiego przy ul. 3 – go maja; korty tenisowe
 2. 13:00 – Omówienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 24.06.2019 r. – Omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2018 r.

Porządek obrad:

1. Turystyka w mieście.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządu obrad XII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 maja 2019 r. na godz. 9.30

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26 kwietnia 2019 r., na godz. 9.30.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 marca 2019 r., na godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. 9:00 Stan sportu szkolnego w mieście – oczekiwania, potrzeby, problemy i zagrożenia.
 2. 10:30 Spotkanie z przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących działalność sportową: – potrzeby, – oczekiwania, – ocena sposobu podziału wydatków pochodzących z budżetu miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów, – działalność Rady Sportu.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26.02.2019 r.

Porządek obrad:

 1. Działalność Centrum Kultury i Muzeum: – zadania statutowe, plan pracy, kierunki rozwoju, zagrożenia. – analiza oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki – analiza atrakcyjności prowadzonych zajęć – propozycje zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – optymalizacja i racjonalizacja kosztów związanych z działalnością Centrum Kultury – wykorzystanie infrastruktury należącej do Centrum Kultury – pomysły na pozyskanie środków pozabudżetowych na cele kulturalne.
 2. Oferta Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w okresie ferii zimowych.
 3. Spójny i dostępny dla wszystkich system informacji o imprezach kulturalnych, oświatowych i sportowych w mieście.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 16 stycznia 2019 r.
2. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 28.12.2018r.

Porządek obrad:

1. Sprawy bieżące oświaty.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 17 grudnia 2018 roku, na godz. 9.00.
2. Sprawy różne

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Omówienie i analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2019 rok.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej