SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja budżetu i finansów

Komisja budżetu i finansów

Komisje Miasta - 7 lipca 2020

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

Skład:


1. Borzuchowski Jarosław - Przewodniczący więcej

2. Graczyk Waldemar więcej

3. Najmowicz Czesław więcej

4. Punpur Marcin więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 28 czerwca 2020 r. na godz. 9.30.
2. Sprawy różne – ustosunkowanie się do zasady potrącania z tytułu nieobecności na sesjach i komisjach Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 20.05.2020 r.
2. Analiza dochodów własnych Gminy za 2019 rok.
3. Analiza zadłużenia Gminy i WPF.
4. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 27.02.2020 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 30 grudnia 2019 r. , na godz. 9.30.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29.11.2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 29.10.2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie planowanej na dzień 23.09.2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 05.07.2019 r.
2. Analiza ulg i umorzeń podatkowych.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 24.06.2019 r. oraz omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2018 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 maja 2019 roku.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Porządek obrad:

1. Analiza dochodów własnych Gminy za 2018 rok.
2. Analiza zadłużenia Gminy i WPF.
3. Omówienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29.03.2019 rok.
4. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26.02.2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 16 stycznia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 28.12.2018r.

Porządek obrad:

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
  2. Omówienie i analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2019 rok.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej